Pasiteiraukite el. paštu: info@fotoservisas.lt    |    Telefonas +370 614 99604  |  Klientų aptarnavimo darbo laikas: I-V 900 - 1800
Pirkinių krepšelyje0 €
0
Privatumo politika
Pateikdamas savo asmens duomenis Bendrovei Vartotojas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų Vartotojo asmens duomenis laikydamasi teisės aktų reikalavimų.
 
Registravimosi metu Bendrovei pateiktus savo asmens duomenis Vartotojas gali pildyti, keisti ar taisyti prisijungęs prie Bendrovės serverio naudojant registravimosi metu susikurtus Vartotojo vardą ir slaptažodį. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – Paslaugų teikimas Vartotojui ir šių Sąlygų vykdymas. Vartotojas sutinka, kad teikdama Paslaugą ar vykdydama atsiskaitymus Bendrovė perduotų Vartotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kiek tai būtina Paslaugos teikimui ir atsiskaitymui. Taip pat, naudodamasis Paslauga Vartotojas sutinka, kad informacija apie Paslaugą ar informacija, susijusi su Paslauga būtų pateikiama Vartotojo nurodytu adresu ar telefonu. Vartotojas patvirtina, jog žino ir sutinka, kad Bendrovė negalės suteikti kai kurių ar visų Paslaugų, jei Vartotojas pateikė ne visus ar neteisingus savo asmens duomenis.
 Naudodamasis Paslauga Vartotojas sutinka: 
a) nurodytoje registravimosi formoje pateikti tikslius, išsamius ir teisingus savo asmens duomenis (vardas pavardė, mob.telefono Nr. El. pašto adresas; 
b) pildyti ir tikslinti pateiktus asmens duomenis tokiu būdu, kad jie būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi. 

Registravimosi metu Bendrovei pateiktus savo asmens duomenis Vartotojas gali pildyti, keisti ar taisyti prisijungęs prie Bendrovės serverio naudojant registravimosi metu susikurtus Vartotojo vardą ir slaptažodį. 

 Visa informacija apie Vartotoją turi būti pateikiama lietuvių arba lietuvių ir anglų kalbomis.

 Vartotojas turi teisę bet kada ištrinti pateiktas Fotografijas iš Bendrovės serverio, prisijungęs prie serverio naudojant Vartotojo registravimosi metu susikurtą Vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas Fotografijas serveryje gali talpinti ir bet kuriomis kitomis Paslaugomis naudotis prisijungęs prie serverio naudojant Vartotojo registravimosi metu susikurtą Vartotojo vardą ir slaptažodį. 

Vartotojo registravimosi metu susikurti Vartotojo vardas ir slaptažodis yra Vartotojo identifikavimo priemonės, todėl visi veiksmai, atlikti serveryje naudojant Vartotojo vardą ir slaptažodį, laikomi atliktais Vartotojo. Dėl šios priežasties Vartotojas privalo saugoti savo Vartotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą, neatskleisti jų tretiesiems asmenims ir imtis visų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys nesužinotų Vartotojo vardo ir slaptažodžio. Bendrovė neatsako už neautorizuotą Vartotojo vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą ir visuomet laikys, kad visi veiksmai, atlikti naudojant Vartotojo vartotojo vardą ir slaptažodį, yra atlikti Vartotojo.

 Prisijungimo prie serverio saugumą užtikrina Bendrovės naudojamas slaptažodžių kodavimas md5 algoritmu.

Vartotojas yra visiškai atsakingas už Fotografijų, Vartotojo talpinamų  Bendrovės serveryje, teisėtumą ir Fotografijų platinimo teisėtumą. Todėl Vartotojas patvirtina ir sutinka, kad teiks Bendrovei Fotografijas laikydamasis visų teisės aktų reikalavimų ir nesinaudos Paslauga neteisėtiems tikslams siekti ar neteisėtiems veiksmams atlikti.

 Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo ištrinti bet kokias Bendrovės serveryje saugomas Fotografijas šiais atvejais:

1. jei Fotografijų saugojimas pažeidžia bet kokių teisės aktų reikalavimus, pažeidžia bet kokių trečiųjų asmenų autorines ar kitas teisės aktų saugomas turtines ir/ar neturtines teises;
2. jei Fotografijos yra pornografinio turinio;
3. jei saugomos ne Fotografijos, t.y. kompiuterinių žaidimų vaizdai, filmų vaizdai, emotikonai, avatarai ir pan.;
4. jei Fotografijų turinys yra rasistinio, diskriminacinio, smurtinio pobūdžio, kursto smurtą, rasinę, religinę ar kt. neapykantą ir pan.;
5. Fotografijose užfiksuotos instrukcijos kaip vykdyti neteisėtus veiksmus (ginklų konstravimas, kompiuterių virusų kūrimas ar platinimas ir pan.);
6. Fotografijos padarytos ar galėjo būti padarytos išnaudojant vaikus;
7. Fotografijos, kuriose skelbiama trečių asmenų asmeninė informacija ar asmens duomenys ar kurios skirtos asmens duomenų rinkimui;
8. Vartotojas laiku nesumoka už Bendrovės suteiktas Paslaugas.

Bendrovė savo nuožiūra sprendžia, ar patalpintos Fotografijos bei Vartotojo veiksmai atitinka Sąlygų reikalavimus. 

 Bendrovė turi teisę dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant dėl: 

a) Vartotojo veiksmų, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Sąlygas; 
b) Vartotojo veiksmų, kurie, Bendrovės nuomone, pažeidžia kitų Paslaugų vartotojų ar Bendrovės teises - atsisakyti Vartotojui teikti Paslaugas ar bet kurią Paslaugą ir be išankstinio įspėjimo pašalinti vartotojo Fotografijas iš Bendrovės serverio. Tuo atveju, jei Paslaugų ar Paslaugos teikimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės, Bendrovė turi teisę atsisakyti Vartotojui teikti bet kokią Paslaugą ateityje.

VARTOTOJAS PATVIRTINA, KAD PERSKAITĖ VISAS SĄLYGAS IR TERMINUS, JUOS SUPRATO IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.

 © 1993-2016 UAB „Fotoservisas“
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas